Dharma Delight je spojením určité formy života se vším, co působí radost nám i našemu okolí. Je to cesta jógy, v níž
za sebou člověk zanechává konkrétní stopu a snaží se nebýt jen součástí jednoho systému. Tento profil by měl být zrcadlem jógy v jejím původním
znění a měl by půsoit působit potěšení nám i všem ostatním živým bytostem.Tato stránka...
... kromě toho, že informuje o mých aktuálně probíhajících jógových lekcích, tak se snaží s největší péčí hýčkat naše tělo i duši několika doporučeními, díky kterým se nebude žít lépe jenom nám, ale i lidem v našem okolí. Pojďme společně utvářet lepší místo k životu tak, že se alespoň zamyslíme nad několika běžnými životními okolnostmi v širších perspektivách. Hlavními tématy této stránky jsou jóga, meditace, veganství, cestování, "free móda jinak" a pomoc těm, kteří ji potřebují. Tato odvětví nějakým způsobem odráží mou cestu jógy a já vás zvu k tomu, abyste jí v jakékoli míře sdíleli se mnou.Všechna následující poslání jsou cestou jógy, kterou vnímám jako takový další paralelně fungující vesmír. Místo, kde žijeme teď, mi v současnosti přijde až moc složité na to, aby bylo možné si zde plout noční oblohou, přeskakovat z hvězdy na hvězdu, nosit na hlavě ananas jako korunu či zachraňovat vyplavené hvězdice z moře. Dostali jsme se jako civilizace do prostoru, ve kterém se nežije úplně snadno a na aktuální dění je třeba reagovat. Pojďte se tedy společně se mnou podívat za obzor v nás, kde všechno zdánlivě nemožné je možné, všechny bytosti na světě jsou šťastny a alespoň částečně prolnout tento láskyplný vesmír s naším každodenním životem.1. Fyzická jógová praxe

Jóga je v mojí duši cestou pomoci, pokory i soucitu * plavbou po moři i po nebi za zvuku léčivých manter, s vděčností, láskou, modlitbou * pohledem za obzor, kde vnímáme radost naší i všech okolo nás a z každého pohybu máme opravdový, vědomý požitek * je naším vlastním přístavem, ve kterém si můžeme kdykoli dovolit bezpečně zakotvit a opravdu cítít, vnímát a prožívat. Díky mým studijním pobytům ve Vietnamu a charitativním činnostem v Kambodži, kde již několik let pomáhám nejchudším dětem ke vzdělání (www.hvezdice.cz), se pro mě jóga stala zejména jistým způsobem života, ve kterém srolováním podložky po lekci někdy ta opravdová jógová lekce teprve začíná.

Mou karmickou láskou jsou jógové ásany pro zdravá záda, se kterými v tomto životě rezonuji a souzním už od svých 12 let. Za tu dobu jsem z mnoha koutů světa i ochutnáváním různých druhů cvičení sesbírala ty nejjemnější, nejpřirozenější a nejúčinnější techniky, jejichž cílem je ukazovat krásu jógových ásan úplně všem lidem bez rozdílu a setřít tak předsudek, že jóga je záležitostí pouze pro flexibilní akrobaty. Ze své vlastní zkušenosti vím, že pro zdravá a nebolavá záda je sestava jógových ásan tím největším darem, který naší páteři můžeme věnovat. A tyto čarokrásné techniky a kouzelné metody se v jejich původním znění a s nádechem Dálného východu snažím předávat i vám všem. Naše společné jógové rozjímání totiž není jen souborem cviků, ale jógovou praxi vnímám pokaždé jako jedinečný rituál, díky kterému nebudete mít zdravá „pouze“ záda, ale budete mít zdravé celé tělo, duši i mysl.

Mé jógové kurzy jsou vždy sestaveny tak, aby napomohly k vytvoření vašeho vlastního každodenního rituálu a vaše záda vám stála bezpodmínečnou, nikdy nezklamávající oporou. Zvu vás tedy k nahlédnutí do tohoto paralelně fungujícího vesmíru, kde plný vědomý jógový dech a dotek chodidel s podložkou rozpustí naše starosti a dopřeje naší duši skutečně prožívat veškeré krásy tohoto světa. S vřelostí uvítám všechny, kteří budou chtít hýčkat duši svou i duše okolo sebe. Budou se chtít za zvuku léčivých manter vydat na cestu jógy, která nemá za cíl dosáhnout pouze důkladného fyzického protažení těla, ale zajímá se především o plné protažení našeho ducha, naší mysli a našeho srdce. A ať už nám k tomuto souznění všeho v nás a okolo nás dopomohou hřejivější pozdravy slunci, zasněné pozdravy měsíci, dynamičtější bojovníci, jemné příběhy v protažení na zemi, kouzlo vědomého přítomného okamžiku či meditační a dechové techniky, vždy se pokusíme o to, abychom z naší společné jógové lekce odcházeli v harmonii, míru a lásce, kterou si dovolíme pro odlehčenější nádech i výdech v každodenním životě šířit dál.2. Stravování bez bolesti

Veganství a vegetariánství. Téma, které mnoho lidí nerado otevírá. Slyšela jsem to mnohokrát, jak z úst mých přátel, tak ale od svých žáků a k mému velkému překvapení - i od mnoha učitelů jógy. "Zkoušela jsem to, ale pak se mi o mase začalo i zdát!" Jednou ze zásad praktikujícího jogína je ahimsá - neubližování - a to v jakékoli formě. Pojďme se tedy alespoň zamyslet... Opravdu ten steak na našem talíři stojí za smrt, bolest a utrpení živé bytosti? Je na každém z nás, jakou cestou se v životě rozhodne jít. Já jsem si vybrala tu, kdy mé jídlo nebude výsledkem utrpení, násilí a zrady. Zrady člověka vůči důvěře zvířete.Po nikom nemůžu chtít, ani nechci, aby ze dne na den změnil způsob svého stravování. Jako učitel jógy ale cítím povinnost na toto téma poukazovat. Poukazovat na to, abychom se zamýšleli nad tím, než zkonzumujeme něco, u čeho neznáme původ. Abychom se zajímali a chtěli vědět, co všechno obnáší ten hezky upravený balíček masa v obchodě. Že to není jen kus nějakého masa, ale jsou to svaly, šlachy a kosti živé bytosti. Ten balíček byl živým tvorem stejně jako jsme my… a my jako lidé se nemůžeme pořád povyšovat na vyšší úroveň vývoje, kdy tyto "kusy masa" považujeme za pouhá zvířata, která k tomu byla přece předurčena. I zvířata mají své rodiny, mají své domovy a věřte nebo ne mají i city. Stejně jako my lidé mají někdy dobrou i špatnou náladu, dokážou vnímat radost i smutek, cítí bolest, a na rozdíl od některých lidí v sobě mají přirozeně zakořeněnou lásku i pokoru nejen k nám lidem, ale i k sobě navzájem.3. Soucit ke všem okolo nás

Do Kambodži jsem poprvé přicestovala v listopadu roku 2012 z Ho Či Minova Města ve Vietnamu, kde jsem byla na půlroční studijní stáži, a v rámci svých terénních výzkumů jsem měla možnost jihovýchodní Asii poznat nejen jako cestovatelka, ale jako studentka orientálních studií, kterou odjakživa
svět Dálného východu zajímal mnohem víc než ten, do jakého se narodila. Ihned na autobusovém nádraží jsem poznala Luckyho, mladého řidiče tuktuku,
který se později stal mým hlavním spolupracovníkem a nejlepším kambodžským přítelem zároveň. Ukázal mi svou rodnou vesnici Bantayrersey, kde jsem
si poprvé uvědomila, jaký luxus ve světě je napít se vody z kohoutku, rozsvítit si světlo nebo se vypravit ráno do školy. Pohledem do očí místních dětí jsem¨ pocítila tak neuvěřitelný soucit s osudem Kambodžanů, že jsem se rozhodla udělat cokoli, abych mohla těmto dětem nějak pomoci… Pokračování celého příběhu na www.hvezdice.cz v sekci Můj příběh.4. Život v daru přítomnosti

Mír je obsažen v každém kroku, a když takto vědomě kráčíme, rozkvete nám při každém šlápnutí pod nohama květ. Ve skutečnosti se na nás budou květiny usmívat a přát nám všechno dobré na naší cestě. Pokud se naučíme kouzlu plného vědomí - dokážeme být v životě doopravdy šťastní. Měla jsem neuvěřitelné štěstí, že jsem se kouzlu plného vědomí mohla učit se od velkého zenového mistra jménem Thich Nhat Hanh - vietnamského mnicha, který svým učením mění naprosto běžné denní samozřejmosti v něco hlubšího, silnějšího a radostnějšího. Speciálními meditačními technikami člověk dojde k tomu, že se usmívá, protože svítí slunce, raduje se, protože kvetou stromy a oslavuje, když je na něj někdo milý a laskavý.

"Meditovat znamená uvědomovat si, co se děje – v naší mysli, v našem těle, ve vnějším světě. Na tomto světě umírá denně 40 tisíc dětí hladem. Bývalé velmoci mají dodnes 50 tisíc hlavic, dost na několikanásobné zničení země. A přesto je sluneční svit krásný a růže, která dnes ráno rozkvetla u zdi, je zázračná. Život je nádherný i strašný. Meditovat znamená uvědomovat si oba aspekty. Nemyslete si, že musíte být vážní, abyste mohli meditovat. Chcete-li dobře meditovat, musíte se hodně usmívat. Jsme-li plni pohody a máme-li radost, můžeme se usmívat a každý z naší rodiny i širšího okolí může mít z našeho míru užitek.Meditace není únik ze společnosti, je to návrat k sobě a uvědomění si, co se děje. Jakmile si to uvědomíme, musíme začít jednat. Pak víme co dělat a co nedělat, abychom mohli pomáhat druhým."

Mindfulness neboli plné vědomí je opravdu kouzlo, které dokáže ve vteřině změnit náš pohled na věc i náladu. Meditace jsou zařícím slunečním paprskem v naší duši, pomocnou rukou, pokud nevíme jak dál, či mostem přes řeku, když ve zrealizování našich projektů stojí jakákoli překážka. Jedním z dalších aspektů této stránky bude šíření těchto zářivých slunečních paprsků, podávání této pomocné ruky a stavění těchto mostů skrze poukazování na krásné věci kolem nás. Pokud totiž chceme dosáhnout míru ve světě, mezi lidmi, musíme nejdříve najít mír uvnitř sebe. Cestou k nalezení tohoto vnitřního míru je všímavé uvědomování vzájemných souvislostí a osvojení si kouzel vědomého bytí, které skrze moment přítomného okamžiku, dokáží změnit náš úhel pohledu na svět, překonat v sobě strach i zlobu a prožít tento život s lehkostí, úctou a pokorou.

S využitím předmluvy ke Thich Nhat Hanhově knize "Cesta k plnému vědomí" od Arnolda Kotlera5. Úcta k místu

Wanderlust znamená v překladu něco jako silná touha či přání cestovat a objevovat svět. Pro mě osobně to slovo znamená takové vnitřní pnutí nebo intenzivní přání dorazit tam, kde se moje duše cítí skutečně jako doma, a kde mohu být místním lidem v tomto životě nápomocná. Povahu tohoto slova vnímám tak, že údělem lidí, které láká cestování, je mj. vrátit se do míst, která už v předchozích životech navštívili, možná tam i žili a možná by se tam měli vrátit právě proto, aby svým lidem mohli nějak pomoci. Mám toulavou duši, ale jen díky ní žiju opravdu šťastný - lásku dávající i dostávající - život.

Sapir - Whorfova teorie říká, že, když se naučíte mluvit nějakým jazykem, začnete tak i myslet. Moje duše tak začala zřejmě i vnímat. Vietnam a Kambodža jsou pro mě již země, kde se mnohdy cítím více doma, než v zemi, kde jsem se narodila. Vždycky bude mou největší starostí a radostí pomáhat oběma těmto zemím, protože zdejší lidé mi opakovaně dávají najevo, že jejich charakter, čistota a láska jsou mým domovem. Zároveň se ale snažím přistupovat k obyvatelům jakékoli země a jakéhokoli místa, kam se dostanu, s největší opatrností a jemností. Místní kultury jsou natolik křehké, že je nadmíru nutné přicházet do těchto míst s opravdu velkou dávkou pokory a respektu.

Bohužel jsem se již několikrát setkala se skupinkami turistů, kteří v sobě ani špetku respektu k místním lidem a částem planety neměli. Moc ráda bych proto vyslala do vesmíru přání, že ať už cestujeme kamkoli, pojďme náležitě uctívat a respektovat místní pravidla. Dovolme naší duši navnímávat nám neznámé společenské struktury a s podstatnou dávkou soucitu na ně náležitě reagovat. Pojďme se snažit místním lidem pomoci, jak jen dokážeme s naším nejlepším vědomím i svědomím, a pokusit se naší přítomností přispívat - nikoli ubližovat - tradičnímu vývoji daného místa. Podívejme se na místo, kam jsme se dostali jako na možnost přispět k tomu, aby byl svět lepším místem k životu všech živých bytostí a respektujme je tak, jako oni respektují nás. Pomáhejme lidem na naší cestě, protože nikoho v životě nepotkáváme náhodou, a bedlivě pozorujme situace, do kterých se dostáváme, jelikož na žádné místo na světě se nedostáváme omylem. A s tím souvisí i přístup k lidem, kteří se dostávají k nám. Neváhejme s pomocí bytostem, které ji potřebují, protože nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat my, a já jsem stoprocentně přesvědčená o tom, že ony by neváhaly. Postavme se lhostejnosti v nás k osudu lidí v nouzi, a pokud je to jen trochu možné - nechme za nás promlouvat raději soucit, než rozum, protože jednání založené na naší mysli nikdy nemůže přinést takové výsledky jako jednání vycházející ze samotného nitra naší duše. Nechme naší duši pohoupat se na atmosféře místa, kam cestujeme, v plné její kráse, síle a rozsahu. Dovolme jí vnímat, soucítit a prožívat naplno, protože jedině tak má toulání se po světě opravdový smysl.6. Nákup s pohledem za obzor

Značka Dharma Delight vznikla propojením několika smysluplných projektů v jeden. Hlavním záměrem je pomoci těm nejchudším rodinám ve vesnici Bantayrersey v Kambodži, které si nemohly dovolit posílat své děti do námi postavené školy, a dále vytvářet produkty, které mají smysl.

Co se týče módy značky Dharma Delight, začali jsme s vytvářením spirituálních oblečků na jógu, které jsou něčím víc, než pouhým oděvem. Snažíme se vzdělávat a následně zaměstnávat ty nejchudší ženy z vesnice Bantayrersey, které stříhají i šijí veškeré oblečení s největší láskou, jelikož tato práce mění životy jim i jejich dětem. Ušité oblečení od nich následně fairtrade kupujeme a šíříme mezi vás.

Cílem značky Dharma Delight je, aby se vytvářely produkty s přesahem a rozvíjely se názory s určitou dávkou soucitu v nás všech. Abyste v budoucnu nedrželi v ruce jenom produkt značky Dharma Delight, ale abyste mohli uchopit dobrý skutek a vidět efekt vaší pomoci v reálných křivkách. Abyste mohli stejně tak uchopit i vaší duši a říct si, že jste dobrým člověkem. Pomoci ke vzdělání kambodžským dětem můžete zakoupením některých z produktů značky Dharma Delight na odkazu zde.Milí přátelé, to bylo tedy ve zkratce z mého úhlu pohledu 6 poslání profilu Dharma Delight. Kdybych to měla shrnout, tak "dharma" je ve zkratce způsobem myšlení a "delight" je něco z čeho máme skutečný požitek. Moc bych si přála, aby pod projektem Dharma Delight vznikala pevná spojení,
vazby i vztahy. Aby se vytvářely produkty s přesahem a rozvíjely se názory s určitou dávkou soucitu v nás všech. A v neposlední řadě, abyste mohli skrze cestu jógy vnímat i své tělo jako prostředníka, který vám dává možnost dostat se někam dál za horizont
každodenního bytí tady na zemi. Aby se propojila výroba produktu a samotný prodej s dobrým skutkem, aby se propojila jógová praxe s našimi rozhodnutími, aby došlo ke spojení našeho běžného života s něčím, co má opravdový smysl... Cokoli si můžete zakoupit a zaplatit dobrým skutkem zde:Cílem tohoto profilu je chránit naši duši a i duše v našem okolí, vzájemně si pomáhat a vytvářet vibraci, na které se bude snáze žít nám všem. Za pomoci *jógové praxe *bezbolestného způsobu stravování *výroby a šíření smysluplných produktů *poutí do krajů známých i neznámých - ať už po této planetě
nebo jiných *kouzla meditace - ocenění všeho krásného okolo nás a *charitativní pomoci se vydáme společně na cestu, na které se budou naše sny
měnit v plány a svět okolo nás se stane o něco příjemnějším místem k životu.

#yogadelight #veggievibes #volunteeringrocks #wanderlustsoul #artofmindfulness #freespiritfashion